Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Регистър/BULCRIS
Описание на системата
Използвани класификации
Научни и технологични индикатори
Търсене
Учени
Резултати
Организации
Проекти
Научни инфраструктури
Конкурси и програми
Международни програми
Национални конкурси и програми
Национална политика
Нормативни документи
Национален съвет за наука и иновации
Стратегии и програми
Фонд "Научни Изследвания"
Фонд "Научни Изследвания"
  english      bulgarian
Официален сайт на МОН
Министерски съвет
euroCRIS    CORDIS
Национален конкурс

Код:
Наименование: Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014 г.
Интернет адрес: http://www.fni.bg
Статус: Обявен
Обявен на: 31.07.2014
Краен срок заявки: Няма данни
 
Организация
Фонд "Научни изследвания"
 
Описание
Цел на конкурса - насърчаване провеждането на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:
1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.
2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.
3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки.
4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.
5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвнания в областта на математиката.
 
Инструкции за участие
Подробна информация на адрес: www.fni.bg
 
Адрес за изпращане на документи
София 1309 ,
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 вх.Б
ет. 3 и 4
 
Лица, отговорни за организирането на конкурса
Няма въведени данни
 
Списък на фазите на финансиране
Описание Бюджет (в лева) Година
11500000,00 2014
Конкурси и програми

Текущи Анулирани
 › Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014 г.
(Фонд "Научни изследвания")
Детайли 31.07.2014