Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Регистър/BULCRIS
Описание на системата
Използвани класификации
Научни и технологични индикатори
Търсене
Учени
Резултати
Организации
Проекти
Научни инфраструктури
Конкурси и програми
Международни програми
Национални конкурси и програми
Национална политика
Нормативни документи
Национален съвет за наука и иновации
Стратегии и програми
Фонд "Научни Изследвания"
Фонд "Научни Изследвания"
  english      bulgarian
Официален сайт на МОН
Министерски съвет
euroCRIS    CORDIS
Описание на системата

Данните в Регистъра са систематизирани в следните раздели:

1. регистър на научните организации и на учените;
2. регистър на национални проекти за изследвания и развитие;
3. регистър на изследователските цели;
4. регистър за резултатите;
5. регистър на обществените конкурси за научни изследвания и развитие;
6. регистър на проекти по международни програми, в които Република България членува.
7. регистър на научните инфраструктури

В Регистъра се поддържа списък от статистически данни по научни и технологични индикатори.

Регистърът поддържа модел на данни, съвместим със съответния модел препоръчан от Европейската комисия за хармонизиране на информационните системи за научни изследвания на страните, членки на ЕС (CERIF).
Данните в системата са взаимосвързани и повечето от тях са двуезични, на български и английски език. Всички ключови области в регистъра могат да бъдат търсени. Регистърът има връзка към Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания”, Европейската организация за информационни системи за наука (EuroCRIS), Европейската информационна система за проекти и програми за научни изследвания и иновации на ЕС (CORDIS).

Структурата на данните, които системата поддържа са описани подробно в Инструкция №1 за водене на регистър за научната дейност в Република България.

Научните организации попълват информация за организацията, общ състав, брой и състав на учените, проекти, цели и резултати, чрез потребителски интерфейс, от оторизирани свои представители. Фирмите и неправителствените организации, регистрирани като извършващи научна дейност организации, също могат да попълват информация в Регистъра.

Новини

  › На 28 февруари 2017 г. е обнародвана Инструкция № 1 за водене на Регистъра за научната дейност в Република България
Инструкцията e за изменение и допълнение н...
още 28.02.2017
  › От 03.01.2017 НАЦИД ще поддържа регистъра за научната дейност в Република България
Считано от 01.01.2017 г. НАЦИД ще поддържа...
още 11.01.2017
  › МОН ПУБЛИКУВА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
На сайта на Министерството на образованиет...
още 09.06.2016
Всички новини

Конкурси и програми

 › Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014 г.
(Фонд "Научни изследвания")
Детайли 31.07.2014
Всички